O nás

Skrášlime Slovensko, o.z.

Občianske združenie Skrášlime Slovensko bolo založené v roku 2018. Našou náplňou sú projekty, ktoré slúžia na pozdvihnutie kultúrnej úrovne života na Slovensku v širšom zábere.

Pod týmto rozumieme zveľaďovanie životného prostredia v mestách a na dedinách formou výsadby a udržiavania kvalitnej zelene a inštalácie drobnej architektúry, ochrany kultúrneho dedičstva formou reštaurovania kultúrnych pamiatok, budovanie nových pamätihodností ako sú sochy a pamätné tabule, propagácia a osveta všetkých týchto činností formou organizovania konferencií, prednášok a diskusií, ako aj vydávanie propagačných materiálov, populárnovedeckej a vedeckej literatúry. Dôležitou súčasťou je prepájanie a propagácia verejnoprospešných aktivít lokálnych iniciatív na celoštátnej úrovni. Združenie bude každý rok verejne oceňovať najhodnotnejšie aktivity iných subjektov.

Združenie zhromažďuje za týmto účelom finančné prostriedky zo súkromných aj verejných zdrojov a chce spolupracovať so všetkými relevantnými štátnymi inštitúciami ako aj so súkromnými firmami a tretím sektorom. Našim cieľom je spájať prospešné aktivity pre rozvoj Slovenska.

Zakladatelia

Toto je náš tím

Zakladateľ a predseda združenia

Mgr. Maroš Mačuha, PhD.

Prejsť na začiatok